Το Ενδοκανναβινοειδές Σύστημα του οργανισμού μας εμπλέκεται άμεσα σε διαδικασίες που κρατούν το σώμα μας ισορροπημένο. Διαδικασίες όπως η όρεξη, ο έλεγχος του πόνου, η διάθεση, η μνήμη, οι λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος και ο έλεγχος της φλεγμονής.
Tο Ενδοκανναβινοειδές Σύστημα βοηθά στη διαχείριση της ομοιόστασης, εξισορροπώντας τις φυσικές διαδικασίες του σώματος.
Αποτελείται κατά βάση από υποδοχείς ( τις κλειδαριές ) που βρίσκονται στο Ανοσοποιητικό και Νευρικό Σύστημα σε όλο μας το σώμα και από τα Κανναβινοειδή ( τα κλειδιά που ανοίγουν τις κλειδαριές αυτές ).

Το σώμα δημιουργεί τα δικά του Κανναβινοειδή, τα λεγόμενα «ενδοκανναβινοειδή», που βοηθούν στην υποστήριξη αυτού του ρυθμιστικού συστήματος. Τα δύο πιο γνωστά από αυτά είναι η Ανδαδαμίδη και η 2-AG (2-Arachidonoylglycerol). Η Κανναβιδιόλη-CBD, όταν την λαμβάνουμε μέσω κατάποσης, εισπνοής κλπ. συμπληρώνει τα δημιουργούμενα από τον οργανισμό μας ενδοκανναβινοειδή.

Το Ενδοκανναβινοειδές Σύστημα έχει δύο είδη υποδοχέων, τους CB1 και CB2.

Οι Yποδοχείς CB1 βρίσκονται κυρίως στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό.
Οι Yποδοχείς CB2 βρίσκονται στο Περιφερικό Νευρικό Σύστημα, κυρίως όμως στα κύτταρα του Ανοσοποιητικού.

Οι Yποδοχείς είναι «οι κλειδαριές» που ανοίγουν με «τα κλειδιά» των Κανναβινοειδών.