Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών προειδοποιεί για τα προϊόντα HHC

Σε έκθεσή του που δημοσιεύτηκε στις 17 Απριλίου 2023, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοεξάρτησης (EMCDDA) δηλώνει ότι 20 κράτη μέλη της ΕΕ ανέφεραν την παρουσία προϊόντων HHC στην επικράτειά τους. Πρόκειται για την Εξαϋδροκανναβινόλη, μια ουσία που παράγεται μέσω μιας «ημισυνθετικής» διαδικασίας από την [...]