«Ο χορός των δύο ανδρών μοιάζει βαλσάκι που κάθε κύκλος του στροβιλίζεται μαζί με την πορεία της χώρας τα τελευταία πενήντα χρόνια. Δύσκολα το αφήνεις απ’ τα χέρια σου.»…

Marie Claire, Aύγουστος 2022