Το ερωτηματολόγιο χρειάζεται λιγότερο από 10 λεπτά για να απαντηθεί και θα έχουμε την ικανοποίηση ότι βοηθήσαμε την επιστημονική έρευνα σχετικά με το θέμα.

Απαντάμε εδώ 

Η ανακοίνωση της ερευνητικής ομάδας:

Στις 11 Μαρτίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε τη νόσο COVID-19 που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός (SARS-CoV-2) ως πανδημία, η οποία έχει τεράστιες επιπτώσεις στον πληθυσμό και στις υπηρεσίες υγείας.

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να καταγραφούν και να μελετηθούν οι ψυχοκοινωνικές επιδράσεις του φαινομένου σε ενήλικα άτομα της κοινότητας. Για το σκοπό αυτό, σας παρακαλούμε, να διαθέσετε περίπου 10 λεπτά από τον χρόνο σας για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί.

Η συμμετοχή σας είναι ανώνυμη και εμπιστευτική και οι πληροφορίες που δίνετε είναι απόρρητες, ενώ πρόσβαση σε αυτές θα έχουν αποκλειστικά και μόνο οι ερευνητές της μελέτης.

Από την έρευνα αυτή μπορεί να προκύψουν ερευνητικές δημοσιεύσεις με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα.

Eρευνητική ομάδα:
Ρ. Γουρνέλλης, Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής – Ψυχογηριατρικής, Α. Παπαδοπούλου, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Β. Ευσταθίου, Ψυχολόγος, Β. Γιωτσίδη, Κλινική Ψυχολόγος, Α. Δουζένης, Καθηγητής Ψυχιατρικής
Β’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΠΓΝ “Αττικόν”
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας”
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών