Για τους Ιταλούς πολίτες παύει να αποτελεί αδίκημα η καλλιέργεια κάνναβης στο σπίτι. Όπως γράφει η Corriere de La Serra σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας αναιρούνται προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις και εφεξής η καλλιέργεια μικρού αριθμού φυτών στο σπίτι δεν αποτελεί έγκλημα.

Mε την απόφαση που ελήφθη λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, το Ακυρωτικό Δικαστήριο αλλάζει θέση σε σχέση με παλιότερη γνωμοδότησή του σχετικά με την καλλιέργεια των φυτών της κάνναβης. Τότε, το 2008, είχε γνωμοδοτήσει ότι η καλλιέργεια του φυτού αποτελεί έγκλημα ανεξάρτητα από το εάν το προϊόν προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση, θέση που αλλάζει με την τωρινή απόφαση η οποία αναμένεται να καθαρογραφεί ώστε να τεθεί και επίσημα σε εφαρμογή.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα:

Όσοι καλλιεργούν φυτά κάνναβης για προσωπική χρήση στο σπίτι, δεν τιμωρούνται ποινικά: με απόφαση που ελήφθη λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, τα Ενωμένα Τμήματα του Ακυρωτικού Δικαστηρίου αλλάζουν γραμμή σε σχέση με την απόφαση του ιδίου σώματος το 2008 για την καλλιέργεια φυτών από τα οποία μπορούν να ληφθούν ναρκωτικές ουσίες και ακυρώνει μεταγενέστερες διαφοροποιήσεις της νομολογίας από επιμέρους τμήματα του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αποτελούμενα από οκτώ συμβούλους και υπό την προεδρία του Πρώτου Προέδρου του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, τα Ενωμένα Τμήματα αποτελούν τη ανώτατη έκφραση της νομολογίας σχετικά με την νομιμότητα, για την επίλυση συγκρούσεων που προκύπτουν μεταξύ διαφορετικών αποφάσεων των επιμέρους τμημάτων σε θέματα ιδιαίτερης σημασίας.

Το 2008, τα Ηνωμένα Τμήματα είχαν θεωρήσει ότι η καλλιέργεια της κάνναβης αποτελούσε έγκλημα ανεξάρτητα από το αν το προϊόν προοριζόταν μόνο για προσωπική χρήση: και αυτό γιατί στην περίπτωση της καλλιέργειας αναγνώρισαν μια σημαντική «πρόβλεψη» ποινικής ευθύνης σε σχέση με τον «κίνδυνο» της αύξησης των ευκαιριών για τη μεταφορά της ουσίας και της εμπορίας ναρκωτικών. Λίγα χρόνια αργότερα, όμως, στις αποφάσεις που ακολούθησαν, εμφανίστηκαν δύο αντίθετες κατευθύνσεις:

Μία μειοψηφία που τείνει να θεωρεί την καλλιέργεια αβλαβή αν στην πράξη είναι άσχετη με την αύξηση της περαιτέρω διάχυσης της ουσίας, όπως στην περίπτωση αποκλειστικά προσωπικής και ελάχιστης χρήσης (για παράδειγμα μέχρι δύο φυτά). Και μια άλλη άποψη, η πλειοψηφούσα που θεωρούσε την καλλιέργεια καθαυτή ως έγκλημα, ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται ή την ποσότητα της δραστικής ουσίας.

Τώρα, τα Ενωμένα Τμήματα του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, απαντώντας σε ερώτηση που έθεσε το τρίτο τμήμα σε υπόθεση όπου το Εφετείο της Νάπολης καταδίκασε άτομο ηλικίας 29 ετών σε 1 έτος για την καλλιέργεια δύο φυτών και την κατοχή ενός «τσιγάρου», το έγκλημα της καλλιέργειας μπορεί να διαμορφωθεί «ανεξάρτητα από την ποσότητα του δραστικού συστατικού που μπορεί να ληφθεί αμέσως», δεδομένου ότι «είναι επαρκής η συμμόρφωση του φυτού προς τον προβλεπόμενο βοτανικό τύπο και η ικανότητά του να φτάσει στην ωριμότητα και να παράγει ναρκωτική ουσία». Αλλά προσθέτουν ένα αποφασιστικό “αν και”:

“Περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται ο ποινικός νόμος ” είναι “οι μικρότερες καλλιεργητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στην εγχώρια μορφή, η οποία, για τις στοιχειώδεις τεχνικές που χρησιμοποιούνται, για τον μικρό αριθμό φυτών, λόγω της πολύ μέτριας ποσότητας του προϊόντος που μπορεί να ληφθεί, λόγω της έλλειψης περαιτέρω ενδείξεων εισαγωγής τους στην παράνομη αγορά, φαίνεται ότι προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση του καλλιεργητή».

Ευχαριστούμε τον Αργύρη Μουτζούρη για τη βοήθειά του στη μετάφραση του άρθρου.